info

(0)

Algemene voorwaarden

Bigblock conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door Thuiswinkel.org.
Thuiswinkel.org heeft de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel met de Consumentenbond vastgesteld onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad. (SER).